CENTER OF EXCELLENCE

 

 

Projektbeskrivelse:

Eksisterende bygninger på Silkeborg Sygehus er ombygget til styrkelse af det tværfaglige samarbejde. Sygehuset er af Region Midtjylland udpeget til Center of Excellence indenfor behandling af medicinske sygdomme. Der blev etableret rumlige sammenhænge til styrkelse af det tværfaglige samarbejde samt fleksible ambulante behandlingsformer. Endvidere blev akut-funktionerne indkorporeret i afdelingerne.

Rådgivningen har omfattet 3 etaper: Et nyt ortopædkirurgisk sengeafsnit, et samlet ambulanthus for medicinske og ortopædkirurgiske patienter samt Center of Excellence, sengeafsnit og ambulatorier.

 

Fakta:

Byggeår: 2010 - 2012

Bygherre: Region Midtjylland

Areal: 4100 m2

Bygherrerådgiver: Aarhus Arkitekterne

Ingeniør: Oluf Jørgensen

 

 

 

 

 

Print