TIL- OG OMBYGNING AF FRIJSENBORG EFTERSKOLE

 

 

 

Projektbeskrivelse:

Frijsenborg efterskole til- og ombygges med nye fitnesslokaler og forbedrede servicefaciliteter. Der er i projektet lagt vægt på at skabe kobling mellem aktiviteterne i de nye fitnesslokaler og den eksisterende skole. Dette gennem styrede kig fra idrætssalen, skolens gangarealer og andre fællesarealer.

 

Tilbygningen er desuden tænkt, så der senere kan anlægges træningsfaciliteter/-redskaber i udearealerne, der er i direkte forlængelse af fitnesslokalerne.

 

Fakta:

Byggeår: 2018-2019

Bygherre: frijsenborg efterskole

Ingeniørrådgiver: Tækker

Hovedentreprenør: Odder tømrer -og Snedkerforening

Status: Under udførelse

Nøglemedarbejder: Thomas Carstensen, Stine Bisgaard