BEVARINGSVÆRDIGE EJENDOMME PÅ CHRISTIANSHAVN

 

 

 

Projektbeskrivelse

På Overgaden Oven Vandet nr. 76-82 renoveres to fredede ejendomme, der blev opført i 1853-1858 af Willum Frederik Treschow som Stiftelse for enlige kvinder. I første omgang renoveres prinsessekammeret samt en enkelt lejlighed med nyt køkken og bad. Derudover omfatter det generelle restaureringsarbejde en tilbageføring af farveholdningen i alle trappeopgange. Der er udarbejdet en farvearkæologisk undersøgelse som grundlag for dette arbejde. Alle gulve er gennemgået, og uoriginale eller forkert lagte gulve udskiftes til gulve, der svarer til de originale. 

 

Fakta

Byggeår: 2018

Bygherre: Juristernes- og Økonomernes Pensionskasse

Status: Under udførelse

Nøglemedarbejder: Simon Kanstrup, Stine Bisgaard