BEVARINGSVÆRDIGE EJENDOMME PÅ CHRISTIANSHAVN

 

 

 

Projektbeskrivelse

Overgaden Oven Vandet nr. 76-78 og 80-82 blev opført i 1853-1858 af Willum Frederik Treschow som Stiftelse for enlige kvinder. Begge ejendomme er fredede og har i 2018 gennemgået omfattende renoverings- og restaureringsarbejder for at styrke ejendommenes bærende fredningsværdier.

En væsentlig del af arbejdet har omfattet farvesætning af trappeopgangene, som med afsæt i farvearkæologisk undersøgelser, er tilbageført til den oprindelige farveholdning. I øvrigt har arbejderne omfattet udskiftning af uoriginale eller forkert lagte gulve til nye plankegulve svarende til de originale. Derudover er der udført restaurering af prinsessekammeret samt gennemgribende renovering af én enkelt lejlighed med bl.a. nyt køkken og bad, som afsæt for fremtidige renoveringer.

 

 

Fakta

Byggeår: 2019

Bygherre: Juristernes- og Økonomernes Pensionskasse

Status: Opført