17 NYE TAGBOLIGER PÅ AMAGER

 

 

Projektbeskrivelse:

Der etableres 17 nye tagboliger i en boligkarré fra 1923-25 beliggende i Amagerbros Kvarter, København S. Bebyggelsen indeholder i dag 216 lejligheder fordelt på 6 etager og har adresse på Store Mølle Vej 5-9, Markmandsgade 8-16, Flinterenden 6, Ved Kløvermarken 2-12 og Ved Skansen 1-5. Projektet omfatter desuden etablering af 17 nye elevatortårne i eksisterende bagtrapper samt etablering/fornyelse af fællesområder omfattende tagterrasse, cykelparkering og gårdrum. Boligerne har funktionelle rumdisponeringer med loft til kip samt niveaufri adgang. Med nye kviste, tagvinduer og  tagterrasser sikres optimalt dagslys og mulighed for udeophold. 

 

Fakta:

Byggeår: 2017-2018

Bygherre: JØP (Juristernes og Økonomernes Pensionskasse)

Status: Under udførelse