23 NYE TAGBOLIGER PÅ AMAGER

 

 

Projektbeskrivelse:

I en ny tagkonstruktion etableres 23 nye tagboliger med tilhørende tagterrasser. Boligkarrén, beliggende i Amagerbros Kvarter, København S, er fra 1923-25. Projektet omfatter desuden renoveringsarbejder i kælderetage, opgange og eksisterende boliger samt etablering/fornyelse af fællesområder herunder cykelparkering og gårdrum. Boligerne har funktionelle rumdisponeringer, og med nye kviste, tagvinduer og tagterrasser sikres optimalt dagslys samt mulighed for udeophold. Bebyggelsen indeholder i dag 216 lejligheder fordelt på 6 etager og har adresse på Store Mølle Vej 5-9, Markmandsgade 8-16, Flinterenden 6, Ved Kløvermarken 2-12 og Ved Skansen 1-5.

 

 

Fakta:

Byggeår: 2017-2021

Hovedentreprise: JFP Murer & Tømrer 

Bygherre: JØP (Juristernes og Økonomernes Pensionskasse)

Status: Under udførelse

 

Medier: 

Mester Tidende d. 22.10.2019. Link

Building Supply d 22.10.2019. Link

Licitationen d 22.10.2019. Link