BEHANDLINGSPSYKIATRIEN I VIBORG

 

 

 

Beskrivelse: 

Projektet til behandlingspsykiatrien i Viborg omfatter en tilbygning i 8 etager i gavlen af den eksisterende bygning, en ombygning af afsnittene i hovedbygningen samt en betonrenovering af de eksisterende altangange. Tilbygningen, Tårnet, er indrettet med mulighed for fællesaktiviteter for personale og patienter. I hovedbygningen er etableret 14 nye sengestuer i stueetagen og 14 lavintensive sengestuer med fællesrum i underetagen.

Byggeriet er beliggende i søndersøparken i Viborg, og udsigten fra den nye tilbygning er iscenesat ud over søen. Med den karakterfulde formgivning og materialevalg er skabt en udvidelse, som giver et arkitektonisk modspil til den eksisterende betonbygning, og formidler en moderne holdning til mental sundhed og velvære. Der er skabt trygge rammer med overskuelighed og sikkerhed for personale og patienter. Dagslys, belysning, farvesætning og udsmykning er i fokus. Der benyttes stærke farver og asymmetrisk belysning, hvilket forstærker opfattelsen af rummenes geometri. Farvesætningen virker som et samlende element, der tildeler de enkelte rum en særegen identitet. H&E har tidligere udført indretning og solafskærmning for psykiatrien i Viborg. 

 

Fakta: 

Byggeår: 2014-2017

Areal: 380 m2

Status: Opført

Bygherre: Region Midtjylland

Hovedentreprenør: Enemærke & Petersen 

Ingeniør: Oluf Jørgensen 

Arkitekt og totalrådgiver: Hune og Elkjær