FACADERENOVERING OG NYE TAGBOLIGER

 

 

Projektbeskrivelse:

Der udføres en gennemgribende renovering af den bevaringsværdige ejendom, Klampenborggaard på Dyrehavevej. Ejendommen er tegnet af arkitekt Rasmus Jensen og opført i 1903 - 1906. Efter renoveringen vil bygningen fremstå med en pudset hvid facade med en sandfarvet base. 

Desuden er der udført et projekt på etablering af 12 nye taglejligheder i det eksisterende tag. Projektet anviser en tilføjelse af nye kviste og altaner, hvor ejendommens arkitektur og æstetik respekteres. Mod gaden bevares taghældningen, og der etableres kviste, som indordner sig i størrelse, udseende og placering. Mod gården ændres hældningen for at opnå større rumlighed samt forbedret udsyn og lysforhold i lejlighederne. Ændringen i taghældningen ses ikke udefra. I projektet planlægges det ligeledes, at de øvrige lejligheder får etableret altaner eller franske altaner mod gården. 

 

Fakta:

Byggeår: 2017 - 2018

Bygherre: JØP (Juristernes og Økonomernes Pensionskasse) 

Status: Under udførelse

Nøglemedarbejdere: Emilie Vestergaard Larsen, Allan Wright