BYUDVIKLING I BIRKERØD 

 

 

Projektbeskrivelse

Projektet, som er udarbejdet i samarbejde med Rudersdal Kommune, belyser en række bymæssige potentialer i det centrale byrum i Birkerød. Der anvises en fremtidige byudvikling med fortætning af byens boligmasse som tema, og hvor byens overordnede forløb styrkes.