UDVIKLING AF BYOMRÅDE I GRENAA

 

 

 

Projektbeskrivelse 

I projektet udvikles det gamle industriområde ved Dampvæveriet til en ny bydel med bolig, butikker og erhverv. Der arbejdes med den bymæssige sammenhæng til Grenaa centrum, og med at skabe attraktive byrum i lokalområdet. Boliger, butikker og erhverv placeres i de gamle bygninger samtidig med, at der opføres nye bygninger i området. Dette for at styrke byrummene og øge byens tæthed. 

 

 

 

Print