BYUDVIKLING - NY BYDEL I AARHUS N "NYE"

 

 

 

Projektbeskrivelse

For Tækker Group har Hune & Elkjær indgået i et team af landets førende tegnestuer, der i samarbejde har udviklet en hel ny bydel, NYE, nord for Aarhus. Begrebet 'by' er redefineret med det mål at skabe den mest optimale bæredygtige og sociale ramme om hverdagen for en blandet beboersammensætning. I en samlet plan har de deltagende tegnestuer indarbejdet forskellige typologier, der skaber variation i bebyggelsen. Hune & Elkjær har sammen med LOOP Architects tegnet et projekt, hvor bygninger og natur indgår i en integreret helhed. De grønne rum mellem husene er vigtige fællesarealer, som sikrer nærhed til naturen, hvor både beplantning og vand indgår som livgivende element. Bebyggelsens mangfoldighed giver Nye sin særegen karakter. Infrastrukturelt er veje og stier udformet som snoede forløb med grøn, rolig og sikker trafik som mål, og bydelen bliver kædet sammen med Aarhus via Danmarks første letbane. Projektet håndterer bæredygtighed i bl.a. social, miljømæssig, økonomisk og teknisk henseende.   

 

Fakta

Byggeår: 2015 - 2017

Anlægssum: Kr. 63 mio. 

Rådgivningsydelser: Arkitektrådgivning

Entrepriseform: Hovedentreprise

Bygherre: Tækker Group

Honorar: Kr. 1,5 mio.  

Areal boligbyggeri: 6700 m2

Status: Under projektering

Arkitektrådgiver: Hune & Elkjær og Loop Architects

Ingeniørrådgiver: Tækker Group

 

 

 

 

 

Print